didemoraliogluSatış promosyonu, müşterilerin, ürünlerin, daha sonra değil de, şimdi satın almalarını sağlayan teşvikleri ve ödülleri tanımlamaktadır. Reklam ile satış promosyonu arasındaki fark ise, reklam bir markaya karşı pazarın tutumunu biçimlendirmek olan uzun vadeli bir araç iken, satış promosyonu alıcı hareketini başlatmakta kullanılan kısa vadeli bir araçtır. Aslında satış promosyonunun kısa vadeli bir araç olması da gerekmektedir.
Günümüzde bazı markalar, neredeyse 365 gün satış promosyonu yaparak para kazanmaya çalışmaktadırlar. Markaların bu konudaki açıklaması ise, günlük satışlarımız düşüyor para kazanmamız lazım veya ürünümü eritmem paraya dönüştürmeme gerek şeklinde olmaktadır.
Siz bu markanın müşteri olsanız, böyle bir markadan ne kadar süre ile alışveriş etmek istersiniz? Marka için acaba ne kadar sadık müşteri olabilirsiniz?
Ardı arkası kesilmeyen fiyat indirimleri, kuponlar tüketicinin gözünde markanın değerini düşürmektedir. Müşterileri şimdi satın almak yerine bir sonraki promosyonu beklemeye sevk eder.
İşte bu tarz markalar tüketicinin gözünde vur-kaç mantığı ile hareket eden markalar olarak yaşayıp ömrünü tamamlamadan tüketiciler tarafından idam edilmektedir.
Bir analist, belli bir dizi satış promosyonu kampanyasının sadece %17’sinin karlı olduğunu dile getirmiştir. Birçok satış promosyonu, sadece, daha düşük bir fiyat peşinde olan ve doğal olarak başka bir marka indirime girdiğinde,satış promosyonu yapılan marka değiştirme meraklılarını çeker. Satış promosyonlarının diğer markaların sadık kullanıcılarının aklını çelmesi daha az olasıdır.
Satış promosyonlarının en az işe yaradığı alanlar, yüksek marka benzerliğine sahip ürün pazarlarıdır. Bu pazarlarda satış promosyonları, düşük fiyat veya armağan arayışında olan ve markaya kesinlikle bağlı kalmayacak olan marka değiştirme meraklılarını çekme eğilimi gösterir.
Satış promosyonlarınızı, özellikle yeni müşterileriniz için, müşterilerin daha önceki seçimlerinden daha fazla beğenebilecekleri, ürününüzün veya ürünün özelliklerini, diğer rakip ürünlerden farkını ve yararını daha net anlatabileceğiniz ürün pazarlarında kullanmak daha iyi olmaktadır.
Siz siz olun; marka imajınız ile uyuşan veya onu yükselten, değer katan satış promosyonlarını tercih edin. Satış promosyonlarını reklam ile birlikte kullanın, çünkü müşteriye ürünü neden alması gerektiğini en iyi reklam ile anlatabilirsiniz. Yapacağınız satış promosyonu ile de, ürünün satın alınması için teşvik sağlamış olursunuz.