didemoraliogluMarkanız için önemli olan doğru kampanyayı, doğru zamanda ve doğru hedef kitleye uygun şekilde tasarlamak gerekir.

Bir marka adına, markanın hayal ettiği ürünle ilgili bir kampanya lansmanı yaptığımızı düşünelim. Bu kampanya için yapmanız gereken ilk iş olan aşağıdaki soruların cevabını bulmakla başlayabilirsiniz.

Kampanya İletişim Fikri Nedir?

o Hedef kitlenin neyi bilmesini istiyorsunuz?

o Hedef kitlenin ne hissetmesini istiyorsunuz?

o Nasıl bir algı oluşturmak istiyorsunuz.

o Ne yapmalarını istiyorsunuz?

o Hangi sonuçları istiyorsunuz?

Kampanya Sloganı Nedir?

Slogan, bir ürünün veya markanın iddiasını ve felsefesini ortaya koyan ve hisleri tetikleyen en önemli iletişim araçlarından biridir. Slogan, bir markanın amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isimdir. Slogan, akılda kalıcı, kısa ve markanın vaad ettiği ürün deneyimini ifade eden metindir.

Kampanya Ana Görseli Nedir?

Markanın, kampanya iletişim fikrini görsel olarak tanımlayan ana poster görselidir. Bu görselde genellikle ürün logosu, ürün görseli, slogan ve ambalaj görseli yer almaktadır. Kampanyanın bu ana görseli, iletişim planında yol gösteren ana unsurlardan biridir.

Kampanya İletişim Planı Nedir?

İletişim planı, iletişim method, teknik ve yaklaşımların kullanılarak markanın hedefine ulaşmasını amaçlayan bir dizi eylemdir. Pazarlama İletişim planı, şirketlerin, ürünleri ve markaları hakkında müşterilerini bilgilendirmeye, ikna etmeye ve hatırlatmaya çalıştıkları araçtır. Pek çok pazarlama iletişim aracı olmakla beraber ana hatları ile pazarlama iletişim araçları aşağıdaki gibidir;

1. Reklam

2. Digital pazarlama

3. Etkinlik

Reklam: Firmanın, herhangi bir fikir, ürün veya hizmetini, sistematik plan ve yönetim içinde, tüketiciyi özendirerek, ilgi çekerek, onun belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak amacıyla yapılan, geniş çaplı, ücretli ve yoğun tanıtımlardır. TV, Radyo, Sinema, Dergi, Gazete ve Açıkhava gibi mecralar reklamın en güçlü kullanımlarıdır. Ayrıca ambalajın dış ve iç yüzeyleri, broşürler, kitapçıklar, posterler, el ilanları, ilan panoları, teşhir levhaları, satış noktası malzemeleri, semboller ve logolar da reklam dahilindedir. Aşağıda TV, Dergi/Gazete, radyo ve açıkhava reklam mecralarına ilişkin deha detaylı tanım ve örnekler yer almaktadır.

– TV:

TV kanalları ana kanallar ve tematik kanallar olmak üzere ikiye ayrılır; Tv’de reklam kullanım alanları normal ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Normal kullanımları reklam kuşakları içerisinde reklam filmlerinin yayınlanması anlamına gelir. Özel kullanımlar ise program önünde ve sonunda sunar-sundu jenerikleri, program içi ürün entegrasyonu (dijital /seneryoya dahil edilerek/gerçek ürün kullanılarak), program içi canlı tanıtımlar ve alt bant uygulamalarıdır.

– Dergi / Gazete:

Dergi mecrası planlamalarda hedef kitle ve kampanya uygunluğu dahilinde kullanılır. Dergi özel uygulamalar açısında alternatif fikirlerin farklılaşabileceği bir mecradır. Gazete mecrası medya tüketimi alışkanlıkları açısından planlamalarda sıkça kullanılan bir mecradır. Bu mecrada standart ilan kullanımı yapılabildiği gibi özel proje bazlı çalışmalar da yapılabilinir.

– Radyo:

Radyo mecrası planlaması yapılırken erişim anlamında hedef kitleye uygunluğuna bakılır. Belirlenen frekanslarda kampanya içeriği bazında normal spot kullanımı yapılabileceği gibi dj talk gibi özel projelerde yapılabilinir, sponsorluklar satın alınabilinir.

– Açıkhava:

Açıkhava mecrası uygun hedef kitlelerde ki kampanyaları destekleyici, tamamlayıcı bir mecradır. Açıkhavada yüksek frekans ve uzun dönemli kullanımlardır. Özel uygulama ve ayırt edici prodüksiyon uygulamalar ile fark yaratılan bir mecra olarak kampanyalarda değerlendirilmelidir. Açıkhava günümüz dünyasında Tv dışında kalan her yerdir. Yönlendirme, satış aktiviteleri ve bilinirlikte çok etkilidir.

Kampanya sloganı, kullanılan mecranın konumuna göre farklı şekillerde uyarlanıp, otobüs durak, raket, metro, billboard gibi mecralarda kullanılmaktadır.

Dijital Pazarlama: Tüketicilerle ilişki kurmak, bilinirlik yaratmak, imajını geliştirmek veya ürün ve hizmetlerin satışını sağlamak için tasarlanmış online aktivite ve programlardır. Dijital pazarlama TV, radyo, dergi gibi geleneksel medyadan uzak yöntemlerle, markanızı ve işinizi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, sosyal medya, mobil ve diğer interaktif platformları kullanmaktır. Dijital pazarlama aynı zamanda interaktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve web pazarlama diye de geçmektedir. Dijital pazarlama interaktif olarak güçlü bir mecra olmasından dolayı hedef kitleye ulaşmak açısından etkilidir. Farklı, dikkat çekici özel uygulamalar yapılabilirliği açısından değerli bir kaynaktır.

Etkinlik: Marka etkileşimi oluşturmak amacıyla tasarlanmış, şirket/marka sponsorluğundaki faaliyetlerdir. Genellikle lansmanı yapılan yeni ürünleri tanıtmak, marka bilinirliği oluşturmak, dikkat çekmek, hedef kitle ile etkileşime girmek ve satışa yönlendirmek amacıyla yapılan bu etkinlikler Alışveriş merkezleri, cadde, meydan, üniversite ve iş merkezlerinde yapılmaktadır. Markanın hedef kitlesinin ilgisini çekebilecek her türlü sampling (ürün dağıtım) ektkinlikleri, stand kurulumu, oyunlar, yarışmalar, konserler ve tanıtımlar etkinlikler içinde kabül edilmektedir.