liderlik-sorunu-1Bütün yöneticilerin lider olması gerekir, ancak çoğu sadece idarecidir.
Eğer vaktinizin çoğunu bütçeler, organizasyon çizelgeleri, masraflar, itaate ve detaylara harcıyorsanız siz bir idarecisiniz demektir. Bir lider olabilmek için insanlarla daha fazla vakit geçirmeli, fırsatları araştırmaya, bir vizyon geliştirmeye ve amaçlar belirlemeye daha fazla zaman ayırmalısınız.

Bir şirketin CEO’su firmanın mimari olmalıdır, operasyon direktörü ise; firmanın, firma yapısı içerisindeki kaynaklarını en iyi şekilde kullanan mühendisi olmalıdır. Her iki yönetici pozisyonunda kendiişlerini iyi yapabilmesi için satış becerisine sahip olması gerekmektedir. Yöneticiler, fikirlerini yatırımcılara ve personel kadroya satabilmelidirler. Liderlerin öğretmen olmaları ve başkalarına lider olmayı öğretmeleri gerekir.
Bunun aksine, kötü yöneticiler fikirlerinin gerçekleştirilmesi için emir komutaya bel bağlarlar.
İş dünyasında bir liderin görevi “amaç yaratmaktır”. Liderler vizyon sahibi olmalıdır. Vizyon görünmez şeyleri görme sanatıdır. Lider hem vizyonuyla, hem de kişiliğiyle karşısındakinde saygı uyandırmalıdır. Onu izleyenler, liderin kendilerine hizmet ettiğine, onun bir hizmetçi-lider olduğuna inanmalıdır. Napoleon bu konuda şöyle demiştir: “ Lider, umutlu bir satıcıdır.”