Bir ürün, markasının taşıdığı anlam ile kendisine benzer özellikler taşıyan diğer ürünlerden farklılaşır. Marka algısı yaratmayı başardığınızda ve tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olduğunuzda bilin ki artık markanızın bir imajı vardır ve kolay kolay unutulmayacaksınızdır.

Günümüzde bir marka bir üründen çok daha fazlasıdır. Ürünler sadece fabrikalarda üretilirken, markalar zihinlerde ve marka algısıyla oluşturulur. Bunu yapmak için iyi bir marka algısı oluşturmak gerekir. Eğer siz de ürününüz için markanızı yansıtan doğru bir imaj ve marka algısı yaratabilirseniz, pazarda başarılı olmayı garantileyebilirsiniz.

Marka ve Ürün Arasındaki Fark Nedir?

Bir ürün ile markayı ayırt etmek aslında oldukça basittir. Çünkü markalar sadece bir logo ve isimden oluşmazlar, onlar benzersiz imajları ile zihinlerimizde oluşan farklı marka algıları ile çağrışımlar yaratırlar. Bir ürün kendisi ile birebir aynı özellikleri taşıyan bir başka ürün ile markasının taşıdığı anlam ve imaj sayesinde ayrışır. Markaların sahip olduğu marka algısı, marka imajı sayesinde ürünler, fiziksel boyutun ötesine geçmeyi başarır. Günümüzde markalar sadece bir logo veya isimden çok daha fazlasıdır; onlar benzersiz kimlikler yaratırlar. Yaratılan kimlikler tüketicinin kendisini tanımlamasına, çevresine bu imajı yansıtmasına ve diğer insanlardan farklılaşmasına yardımcı olur. Yansıtılan imaj, insanlarla iletişimimizde kısa yol oluşturmamızı sağlamış olur.

Marka Algısı Nasıl Yaratılır?

Bunu kitle kültürünün bir parçası olan ve iletişim araçlarıyla dünyaya yayılan popüler kültür ile açıklayabiliriz. Popüler kültür bizlere; eğlence, tüketim ve bireysel kaçış olanağı sunuyor. Neyin popüler olduğunu, sosyal medyada kimin takip edilmesi gerektiğini, televizyonda hangi programı izlememiz gerektiğini söylüyor. Benzer bir şekilde marka algısı da reklamcılar ve marka danışmanları aracılığıyla biz tüketicilere ulaşıyor. Reklamcılar ve marka danışmanları popüler kültür içerisinde yarattıkları anlamlar ve kimliklerle, ürünlerin markaları için imaj ve prestij yaratıyor.. Bunu yaparken tanıttıkları ürünü diğerlerinden farklılaştıran özellikleri anlatmalarının yanında, o ürünü diğerlerinden ayıran bir marka algısı oluşturuyorlar. Bu marka algı imajı ise, popüler kültüre uygun yaşam stilleri, sembolik değerler ve zevkler ile birleştirerek bizimle buluştururlar. Popüler kültür içerisinde marka için bir yol çizerler. Marka algısı ve imajı sayesinde kendimizi tanıtan bir mesaj yollamış oluruz.

Her Markanın Bir Kelimesi Vardır

Marka algısı oluşurken, tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olur. Buna en güzel örneklerden biri, Alman markası Volvo’nun sahip olduğu “güvenlik” kelimesidir. Otomobil kullanıcılarının zihnindeki “güvenlik” kelimesinin Volvo ile özdeşleşmiştir. Yine aynı şekilde, Mercedes Benz markası da “prestij” kelimesi ile özdeşleşmiş ve tüketicide kendi markasına dair bir marka algısı yaratmıştır. Uzun vadede bir marka, bir isimdir ve ne kadar benzersiz özelliklere sahip olsa da, hafızamızda yer eden aslında markanın imajı ve bizdeki marka algısıdır.

Marka Algısının Önemi

Tüketilecek ürünler ve rekabet arttıkça marka algısı yaratmanın veya bu marka algısını yönetmenin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Marka algısının geliştirilmesi ve ürününüzün marka algısını doğru şekilde yaratılması ve yönetilmesi için de marka danışmanlarından yardım almak gerekmektedir. Marka yönetiminde başarılı olunduğunda, pazarda kalıcı olmanız garantidir. Didem Moralıoğlu, yıllardır edindiği tecrübe ile markanız istediğiniz hedefe ulaşmanıza ve doğru marka algısını yaratmanıza yardımcı olur. Markanızın hikâyesini ve marka algısını yaratır.

Markalaşma konusunda uzmanlığı ve başarıları ile tanınan; kişilere ya da gruplara danışmanlık hizmeti vererek ve “Markalaşma Süreçleri ve Stratejik Pazarlama” konularında eğitimler düzenleyen; bu konudaki çalışmalarına devam eden Didem Moralıoğlu ile siz de hedefinize ulaşabilirsiniz. Türkiye’nin önde gelen web siteleri ve dergileri için makaleler yazarak çalışmalarıma devam eden Didem Moralıoğlu ile siz de zihinlerde yer edinmek ve kitleleri etkileyen gerçek bir markaya sahip olmak için hemen iletişime geçebilirsiniz.