MARKA YÖNETİMİGloballeşen dünyada artık markalar için geleneksel marka iletişimini gözden geçirerek, profesyonel marka danışmanları gözetiminde, yeni marka iletişimine evrilmek zorunluluk haline geldi. Marka danışmanlığı hizmetinin temelinde her zaman marka değerini ve algısını yükseltmek vardır. Bir marka danışmanlığı hizmeti kapsamında, marka ve pazarlama yönetimiyle beraber, marka iletişim alanının da tamamından oluşmaktadır. Bu anlamda, marka danışmanlığı hizmetin de ilk adım olarak, kurum değerlerinin tespitini yaptıktan sonra, ürün ve hizmetlerini, hedef pazardaki rol ve konumlarını inceleyerek, pazar paylarının ve ihtiyaçların analiz çalışmaları yapılmaktadırlar. Markanın tespiti ve bilinirliliğiyle ilgili araştırmalarla devam eden süreç, marka ve logo bütünleşmesi çalışmaları ve marka reklam ilişkisiyle son bulmaktadır.


Proje minimum 6 ay ile 1 yıllık süreyi kapsamaktadır.


Proje aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır.

Marka Yönetimi
Marka Geliştirme
Marka Konumlandırması