Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz marka iletişim danışmanlığı, firmaların en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biridir. Peki, bu hizmet neleri kapsar ve bu hizmete neden ihtiyaç duyulur?

Marka iletişimi danışmanlığı, adından anlaşılacağı gibi birkaç alanı birleştiren, geniş bir yelpazeye yayılan, çok yönlü bir çalışma alanı sunar. Bu nedenle, marka iletişim danışmanlığı hizmeti; markanın kalitesi, sektörde yaratacağı etki, hedef kitleye amaçlanan doğrultuda ulaşmak ve pazar araştırmaları gibi alanları tek çatı altında toplar. Böylece geliştirilen stratejilerin tutarlı ve birbiriyle uyumlu olmasını sağlar.

Marka İletişim Danışmanlığı Hizmeti Neleri Kapsar?

Marka İletişim Danışmanlığında kuşkusuz iletişim becerisi bunların başında gelmektedir. Doğru iletişim, müşteriye markayı doğru tanıtmayı, olası sorunları zamanında kavrayıp çözüm üretmeyi, markanın kalitesini ve güvenirliğini artırmayı sağlar. Dijital çağlarda bu iletişim elbette, öncelikle markanın görünürlüğü ile sağlanır. Peki, bu görünürlük yaratma süreci nasıl işler?

Marka İletişim Danışmanlığı ile başlar. Bu genel anlamda, PR (Public Relations), Türkçe deyimiyle Halkla İlişkiler, markanın görünürlüğünü artırmak, markayı hedef kitleye tanıtmak gibi görevleri üstlenir. Bu doğrultuda, markanın hedefleri, kurumsal politikası, sunduğu ürün ve hizmetler; doğru sözcükler ve zamanlama ile hedef kitleye ulaştırılır ve tüketime yönlendirmek için ikna süreci başlatılır. Marka iletişim danışmanlığı aynı zamanda tüketici ilişkilerini de kapsar. Başka bir deyimle, tüketimden sonra ürün ve/ya hizmetten memnun kalınıp kalınmadığı, olası sorunlar, talepler ve memnuniyet gibi durumların analizi yapılır. Böylece markanın imajı doğrultusunda yenilenmeler ve yapılanmalar gerçekleştirilir.

Ürün ve/ya hizmet tanıtımı kadar, zamanlama da mühim olduğundan; hedef kitleye en hızlı ve etkili şekilde ulaşabilecek yollar tercih edilir. Bu nedenle marka iletişim danışmanlığı yani; PR çalışmaları sırasında tanıtımlar, yazılı ve görsel basın, basın bülteni gibi araçlar kullanılır.

Marka İletişim Danışmanlığı için Neden bir Uzman ile Çalışılması Gerekir?

Marka İletişim Danışmanlığı alanında uzman olan bir danışman, markanızın hedeflediğiniz kitleye ulaşması, tanınırlığının artması ve tüketim yelpazesinin genişlemesi için atılması gereken adımları ve izlenmesi gereken süreci bilir. Bilindiği gibi markanın kalitesi, tüketilmesi için yeterli değildir. Pazarlama, doğru hedef kitle seçimi, zamanlama ve etkili marka iletişimi tüketim yelpazesini genişletir.

Bu bağlamda, marka iletişim danışmanlığı tüm bu mecraları tek çatı altında toplayan bir hizmet sunar. Öncelikle markanın piyasada nasıl konumlanacağı üzerine çalışmalar yürütülür. Bu çalışmalar sırasında markanın hedef kitlesi, hedef kitleye vaatleri, sloganı gibi bir markanın temelini oluşturacak özellikler belirlenir. Bir sonraki adım ise bu niteliklerin devamlılığı, tutarlığı ve yürütülen marka iletişim danışmanlığı yani, PR çalışmaları ile uyumunun sağlanması olur.

Bunlara ek olarak, tüketici şikâyetlerinin, taleplerinin, tercihlerinin, beklentilerinin belirlenmesi, yeni hedef kitle ve pazar araştırmalarının yapılması, marka iletişim danışmanlığı çalışmalarının etkili olup olmadığının analizi, etkili değilse eksik yönlerin bulunması gibi süreçler de yürütülür.

Alanında uzman olmayan bir danışman, bu süreci yanlış ya da eksik yürüttüğünde markanız prestij kaybına uğrar ve çok büyük bir atılım gerçekleştirilmediği sürece de marka adı bu şekilde anılmaya devam eder. Bu durum, hem maddi hem manevi kayıp yaratır.

Didem Moralıoğlu, tüketici davranışları, marka yönetimi, pazarlama ve marka danışmanlığı gibi alanlarda uzmanlaşmış; söz konusu alanlarla ilgili seminerler düzenleyip, kitaplar yazmış bir uzman olarak aradığınız marka iletişim danışmanlarının başında yer alır. Daha detaylı bilgi almak için www.didemmoralioglu.com adresini inceleyebilirsiniz.