Günümüzde marka yönetim danışmanlığı ile benzersiz kimlikler ve imajlar yaratılıyor. Yaratılan kimlikler ve imaj ile hem bireylerin hem de tüketicilerin markayı tanımlamasına ve tanımasına oldukça yardımcı oluyorlar. Bu imajın yaratılmasında en etkili olan kişiler ve etkenlerin başında hiç kuşkusuz marka yönetim danışanları ve marka yönetim danışmanlığı gelmektedir. Peki, marka yönetim danışmanlığı ne yapıyor diye merak ediyorsanız, sizi marka yönetim danışmanlarının ve marka yönetim danışmanlığının dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz.

Günümüzde marka ve pazarlama konularının tamamını içeren marka yönetim danışmanlığı toplumsal bir iletişim biçimidir. Pazarlama, ürününüzün yıldız olduğu iyi bir film çekmek gibidir. Ürününüz bir problemi çözüyorsa, öncelikle bu problemi dramatize ederek ürünün en güçlü özelliklerini anlatmak; ne işe yaradığını açıklamak gerekir. Ürününüzün sağladığı kolaylıkları ve neden çekici olduğunu gösteren filmin anlatımı ise marka yönetim danışmanlarına ve marka yönetim danışmanlığına düşmektedir. Ellerindeki ürünü veya markayı, bu filmde en etkileyici şekilde anlatabilecek bilgi ve deneyim onlardadır. Ürünün rakipleri arasında neden daha iyi bir seçenek olduğunu kitlelere en etkili şekilde anlatabilecek kişilerde hiç kuşkusuz marka yönetim danışmanları ve marka yönetim danışmanlığıdır. Marka yönetim danışmanlığı, markayı çoğunlukla üreticisinden daha iyi tanır ve ona uyan değerli imajı yaratır. Yaratıcılığı ve marka değerlerini üreticisi kadar benimseyerek ona bir karakter yaratan marka yönetim danışmanları bu marka yönetim danışmanlığı hizmetinde, sahip oldukları bilgi ve tecrübe ile markanın istenilen hedefe ulaşmasını her zaman kolaylaştırır. Bu konuda neler yapmak gerektiğini kısaca sizlere özetlemek ve günümüzde marka olmanın ve marka yönetim danışmanlığının önemini sizlere anlatmak üzere hazırladığımız bu yazıda siz de marka dünyasını yeniden keşfedeceksiniz.

Marka Yönetim Danışmanı marka yönetim danışmanlığı hizmeti kapsamında ilk olarak Markalaşma nedir? İle başlamalıdır….

Markalar eskiden sadece bir logo veya bir isimken günümüzde benzersiz kimlikleri yaratan, herkesin kendini bireysel olarak da tanımlayan imajlar haline geldiler. Bu yeni sistem içerisinde reklamcılar ve marka yönetimi danışmanları, marka yönetim danışmanlığı hizmeti kapsamında, kendi bilgi ve deneyimleri ile anlamlar sistemi, kimlik ve prestij yaratarak markaları kişiler için de tanımlar hale geldiler. Marka yönetim danışmanları marka yönetim danışmanlığı kapsamında, tüketicilere moda olanı göstererek, markalara da popüler ve başarılı olmaları için ne yapmaları gerektiğini anlattılar. Markalar bireylerin sosyalleşmesinde ve toplumsal yeniden üretimlerinde çok önemli bir rolü olan kalıplaşmış anlamlar sistemini oluşturdular. Marka yönetim danışmanlığı ve marka yönetim danışmanları sayesinde insanlara sadece marka ürünlerini tanıtmakla kalmayıp, ürünün yararları ile birlikte bir kimlik de yaratır oldu. Bu kimlik her birimizi tanımlayan, temsil eden bir imaja dönüşür. Marka yönetim danışmanlarının anlattıkları bu imaj ile şekillenen fikirlerimiz bizi; kendimizle özdeşleşen markayı seçmeye, onu giymeye, onu içmeye, onu yemeye, onunla adım atmaya, kendimizi onunla tanımlamaya iter. Markalar bir yarar getirmenin yanında marka değeri ve sahip olduğu imaj nedeniyle de çok daha fazlasıdırlar. Markalaşma dediğimiz konu ise; ürününüzü veya şirketinizi, müşterinizin zihninde farklılaştırmayla ilgilidir.

Marka Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Bir ürünü veya hizmeti satıyorsanız; marka, imaj ve algı oluşturmanız, bir marka yönetim danışmanı ile oluşturacağınız marka yönetim danışmanlığı kapsamında markanızın stratejik konumlandırması ile istediğiniz hedefe ulaşmanızı sağlayacaktır. Marka yönetim danışmanlığının oluşturacağı imaj ile markanız en iyi şekilde hedef kitleye ulaşacaktır. Bir marka yönetim danışmanı bulunduğu lokasyona, kültüre ve yönettiği markanın temsil ettiği değerlere uygun olarak en doğru imajı yansıtır. Doğru bir marka stratejisi ve uygulamalarla, bir marka yönetim danışmanı verdiği marka yönetim danışmanlık hizmeti kapsamında o markanın imajını, gelecek için kalıcı hale getirebilir ve marka tarihinin sayfalarında o markanın geçmişini ve geleceğini şekillendirebilir. Uzun vadeli bir sürdürebilirlik ve imaj için, uzun vadeli bir plan ve strateji gerekir.

Marka anlayışının yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için, yansıtmak istenilen değerlere öncelikle sahip olabilmek gerekir. Şekilsel değil, içten olmak ve uzun vadeli çalışmak önemlidir. Aynı zamanda yazar Ann Handley’in dediği gibi, “Marka yönetiminde başarı, gerçek hikâyelerin iyi anlatılmasına bağlıdır.” Markayı veya kendinizi iyi yönetebilmek için, gerçek hikâyesini iyi anlatmanız gerekir. Siz de kendi hikâyenizi yaratabilir ya da var olan hikâyenizi güçlendirebilirsiniz. Didem Moralıoğlu, hedefinize ulaşmanız için markanızın hikâyesini profesyonel marka yönetim danışmanlığı kapsamında yaratır.

Marka olma ve markalaşma konularında kişilere ya da gruplara danışmanlık vererek, özel eğitim ve seminerler düzenleyerek “Markalaşma Süreçleri ve Stratejik Pazarlama” konularında çalışmalarına devam eden, ayrıca Türkiye’nin önde gelen web siteleri ve dergileri için makaleler yazarak çalışmalarıma devam eden Didem Moralıoğlu ile siz de hedefinize ulaşabilir ve marka tarihinde yerinizi alabilirsiniz.