didemoraliogluHerşey bir markadır. Coca-Cola, FedEx, Porsche, Madonna ve siz …
Bir anlam veya çağrışım taşıyan her etiket bir markadır. Büyük bir marka bundan fazlasını yapar: Bir ürüne veya hizmete renk ve tını katar.
Markalar ne kadar önemlidir? Coca Cola’nın eski Ceo’su “Bütün fabrikalarımız ve tesislerimiz yarın yanıp kül olabilir, ama şirketin değerine el sürmeniz çok güç” aynı şekilde Johnson & Johnson şirketine ait bir kitapçıkta “Şirketimizin adı ve ticari markası,bizim için, açık arayla en değerli varlıktır”
Bir marka yaratmak için şirketler çok fazla çaba sarf etmelidirler. Marka yaratmak azim ve inanç işidir. Bir markanın ne kadar büyük olduğunun göstergesi, kendisine ne kadar bağlanıldığı veya ne derece tercih edildiğidir.
Bu da o markanın müşterileri ile olur.
Markalar nasıl inşa edilir? Markalar reklam ile inşa edilemez. Reklam sadece marka hakkında konuşulmaya veya dikkat çekmeye yardımcı olan bir unsurdur. Markalar; reklam, halkla ilişkiler, sponsorluklar, etkinlikler, sosyal sorumluluklar gibi unsurların bir araya getirilmesi ile inşa edilir. Markalar çalışanlar ile inşa edilir. Günümüzde bazı markalar, kısacası marka olduklarını düşünen bazı markalara baktığımızdaJ) şirket çalışanlarının çalıştıkları şirketin sosyal medya hesaplarına girmeleri engellenmiş olabilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak “nasıl olur” demeyin benim bildiğim Türkiye’de de olan dünya çapında ki bir şirket çalışanlarına sosyal medya hesaplarına girmek ile ilgili günümüzde yasak uygulamaktadır. Bu markanın sektörde ilerlemesine köstek olmaktan başka bir şey değildir.
Zor olan şey reklamı yayınlamak değil medyanın marka hakkında konuşmasını sağlamaktır. Bir markayı başkalarından öğrenmek her zaman inandırıcılık sağlar.