Tarih öncesi çağlarda insanların kendini, fikirlerini ve duygularını ifade edebilmesi için başlayan, kendi içinde yaşadığı döneme ait bir iletişim, estetik ve tasarım dili olan eserlerinin günümüzde her döneme ait özgün sanat akımlarının oluşmasında oldukça önemli katkılar sağlamıştır.

Bir yandan görsel sanatların en önemli kolu olan ve aynı zamanda sanatın tarihteki değişimini inceleyen bilim olan sanat tarihi; bir eseri tanımlayarak, ona adeta kişilik ve hikâye kazandırmakla kalmayıp, o eserin bulunduğu dönemdeki toplumsal ve kültürel yapısını da inceleyerek toplumun genel yapısı hakkında da önemli ipuçları vermektedir. Hal böyle olunca, yıllar boyunca sanat tarihinin içinde evrilen sanat akımları, geçmişten günümüze meydana gelen gelişmelerle her zaman toplumun dikkatini çekme eğiliminde olmaya devam etmiştir.

Sanat tarihinin toplum içinde bu kadar dikkat çekmesinin en önemli nedenlerinden birinin de, içinde barındırdığı farklı görüş, duyuş ve anlayış bakımından oldukça açık bir fikre sahip olan sanatçılarının olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu yenilikleri takip eden ve bunlarla farklılaşan, farklılaşmayı kendi görüşüne sahip diğer sanatçılarla adeta dışa vurum şeklinde gösteren bu sanatçı topluluğu, tarihte en önemli hareket olan sanat akımlarını oluşturarak konusunda toplumda çok önemli yankılar elde etmiştir.

Sanat akımları, yepyeni bir düşüncelerle toplumların hem günlük hem de kültürel yaşamında, önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Sanat akımlarının oluşumunda bir yandan toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri önemli bir rol oynarken bir yandan da tarih içerisinde hep bir önceki akıma tepki oluşmasıyla birlikte doğması ve her bir akımın kendine önemli yerler edinmesi sanıyorum ki kendinden önceki akımın varlığına borçlu olmasından kaynaklanmaktadır.. Tabi bu bir önceki akıma olan bu tepkinin sanatın devinimi içerisinde tasarımının da önemli bir yer edinmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca, tarih içerisindeki dünya görüşlerini estetik görüşlerle birlikte yansıtılması sanat akımlarının tasarıma üzerindeki etkisini de çok açık bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Günümüz de hala aktif olarak kullanılan tasarım tekniklerinin doğuşuna bir ışık tutan bu sanat akımlarının daha uzun yıllar biz insanların ilgisini çekerek adeta bir kılavuz olacak nitelikte olacağı aşikârdır.