MARKA İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI (PR)


Marka iletişim danışmanlığı (PR) , firmaların en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biridir. Doğru iletişim; müşteriye markayı doğru tanıtmayı, olası sorunları zamanında kavrayıp çözüm üretmeyi, markanın kalitesini ve güvenirliğini artırmayı sağlar. Dijital çağda bu iletişim elbette, öncelikle markanın görünürlüğü ile sağlanır. PR yani halkla ilişkiler danışmanlığının ilk adımında, markanın görünürlüğünü artırmak, markayı hedef kitleye tanıtmak gibi görevleri üstlenir. Bu doğrultuda, markanın hedefleri, kurumsal politikası, sunduğu ürün ve hizmetler; doğru sözcükler ve zamanlama ile hedef kitleye ulaştırılır ve tüketime yönlendirmek için ikna süreçleri bunu takip eder. Marka iletişim danışmanlığı (PR) aynı zamanda tüketici ilişkilerini de kapsar. Başka bir deyimle, tüketimden sonra ürün ve/ya hizmetten memnun kalınıp kalınmadığı, olası sorunlar, talepler ve memnuniyet gibi durumlarında analizi yapılmaktadır. Tüm bu hizmet kapsamında, markanın imajı doğrultusunda yenilenmeler ve yapılanmalar gerçekleştirilir. Bu nedenle marka iletişim danışmanlığı (PR) çalışmaları sırasında tanıtımlar, yazılı ve görsel basın, basın bülteni gibi araçlar kullanılır.


Proje minimum 3 ay – 1 yıllık süreyi kapsamaktadır.