Her ünlü popüler kültür endüstrisi içinde bir ürün olarak ele alınıyor. Ürünün pazardaki yeri, diğer ürünlerde olduğu gibi marka çalışması ile sağlamlaştırılıyor.

Ünlülerin marka danışmanlığı, yalnızca iş yönetimi değil aynı zamanda şöhretin pazarlanması, statünün korunması, marka imajının hazırlanması ve marka değerinin yükseltilmesini içeriyor. Her ünlünün meta haline geldiği pazarda, rekabet ve kaygan zemin gereği marka iletişim danışmanlığı zaruri bir mal alıyor. Şöhretin sahnedeki performanstan daha ağır bir sorumluluk olduğunu farkına varan ünlü isimler, proje belirlerken, sosyal sorumluluk görevleri üstlenirken, medyada görünür olduğu arkadaşlarını seçerken bile marka stratejisi üzerinden ilerliyor. Her ismin bir marka ve her ilişkinin bir iş birliği olduğu pazarlama dünyasında şöhretin metalaşması markanın doğru yönetilmesini her geçen gün zorlaştırıyor. Şöhret sahibi kişilerin tek başına strateji oluşturması imkânsız hale gelirken, ünlülerin marka danışmanlığı için pazarlama uzmanları görevi devralıyor.

Proje Seçimi

 

Ünlü isimlerin içinde yer alacakları, çalışacakları projelerin seçiminde menajerlerin yanı sıra marka danışmanları da görev alıyor. Örneğin bir oyuncu yeni filmi için giyineceği rolü hem oyunculuk hem de marka imajı üzerinden değerlendirerek karar veriyor. Filmin festival yolculuğu, uluslararası prestiji, rolün muhtemel basın yansımaları, dağıtım kanalları, gösterim mekanları ve PR stratejisi seçimde etkin rol oynuyor. Bütçenin yanı sıra sosyal sermayenin de gündem oluşturduğu proje seçimlerinde oyuncunun rol esnasında bürüneceği karakterin özellikleri bile masaya yatırılıyor. Bugüne kadar, kişiye şöhret getiren projeler ile beraber değerlendirilen yeni iş bu çerçevede nihai karar ile sonuçlandırılıyor.

Reklam Kampanyaları

 

Şöhret sahibi kişinin marka iş birliklerinde alacağı yol ünlülerin marka danışmanlığı hizmeti içinde belirleniyor. Bir markanın reklam yüzü veya marka yüzü olacak olan şöhret sahibi, reklamın içeriğinden ziyade markalar üzerinden müzakere sürecine giriyor. Firmanın ve ünlünün hedef kitlelerinin sorgulandığı, o kitleler için iki markanın özdeş olup olamayacağı

, kitlelerin alım gücünün ve görüşlerinin tartışıldığı süreçte araştırma şirketlerinden de destek alınabiliyor. Özellikle Focus Group çalışmalarının yapıldığı marka iş birliklerinde reklamın içeriği, prodüksiyon özellikleri, medya planlama stratejisi, PR faaliyetleri, mecra kullanımı ve bütçe gibi alt başlıklar da değerlendiriliyor.

Sosyal Sorumluk Projeleri

 

Sosyal sorumluluk projeleri, ünlülerin marka danışmanlığı aldığı konular arasında kendine yer buluyor. Her ünlünün değer katacağı ve değer kazanacağı projeler seçilirken, gönüllü kuruluşun önceki etkinliklerinden, marka imajından, hedef kitlesi, destekçileri ve hatta sosyopolitik statüsü üzerinden değerlendirme yapılıyor. Marka elçiliklerine kadar uzanabilen görevler kimi zaman bir davette boy gösterme olarak da projelendirilebiliyor. Ünlü kişilerin adının beraber anılacağı her etkinlik, kişinin marka imajını oluşturuyor. Etkinlik mekânından diğer davetli listelerine, basın katılımından, basının beklentisine (fotoğraf, demeç, röportaj vb) kadar her ayrıntının davet öncesi planlanması gerekiyor. Ünlü, menajeri, basın danışmanı ve marka danışmanı tüm bu doneleri toplayarak katılım veya destek kararı alabiliyor.

Kişisel İmaj ve İlişkiler

 

Ünlü kişilerin yan yana göründükleri isimler de PR ve marka kimliği açısından önem arz ediyor. Bir ünlünün yemek yediği yerin bile kişinin imajında etkisi görülüyor. Bu sebeple PR ve marka çalışmalarında kişilerin görünür olacakları, olmaları gereken alanlar, kişiler ve ilişkiler öne çıkarılıyor. Galalar, açılışlar bu anlamda faaliyet alanları olarak görülebiliyor.

Didem Moralıoğlu, marka danışmanlıklarında olduğu gibi, ünlü marka danışmanlığı için de başvuru kaynağınız oluyor. Siz de Moralıoğlu’nun web sitesi üzerinden gerekli iletişim bilgilerine ve konu açıklamalarına ulaşabilir, markalaşma yolunda uzman bir danışmandan destek alabilirsiniz.